Grattis årets specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 2024!

Läs allt om årets specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård Klicka här!.

Om PRF

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

PRF uppgift är att bevaka och främja psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde genom:

- att medverka till utveckling av omvårdnad, vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsvariation.
- att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde med särskilt fokus på psykiatrisk omvårdnad.
- att främja sjuksköterskans profession inom det psykiatriska området för att stärka vårdens kvalitet.

PRF:S verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.

Associerat medlemskap kan sökas av den som utan att vara sjuksköterska vill deltaga i PRF:s verksamhet. Associerad medlem har rätt att fullt ut delta i riksföreningens verksamhet, söka stipendium samt motions- och yttranderätt på årsmöte. Dock inte rösträtt på årsmöte eller att inneha av årsmötet vald förtroendepost.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) , vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska Rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964).

PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.