Hanna Tuvesson

Ordförande

072-567 33 07


Jenny Karlsson

Vice ordförande

070-235 27 28


Göran Nilsson

Medlemsansvarig


Jenny Molin

Johanna Salberg

Nätverkssamordnare

070-811 51 87


Katrine Nygaard Baltzis

Styrelseledamot


Andreas Lann

Sekreterare

076-246 73 80


Andreas Glantz

Styrelseledamot

070-864 88 44


Joffen Kleiven

IT & sociala medier

073-545 75 50