Hanna Tuvesson

Ordförande

072-567 33 07


Jenny Karlsson

Vice ordförande

070-235 27 28


Göran Nilsson

Medlemsansvarig


Jenny Molin

Sekreterare

072-200 33 98


Johanna Salberg

Nätverkssamordnare

070-811 51 87


Katrine Nygaard Baltzis

Kassör


Ulrika Westerdahl

Styrelseledamot


Andreas Glantz

Styrelseledamot

070-864 88 44


Rebeccah Carlström

IT & sociala medier