Henrika Jormfeldt

Ordförande

070-355 55 43


Hanna Tuvesson

Vice ordförande

072-567 33 07


Britt-Marie Lindgren

Jenny Molin

Konferensansvarig

072-200 33 98


Eva Lindgren

Sekreterare

070-292 93 42


Simon Notman Steinmo

Medlemsansvarig

072-187 65 55


Jenny Karlsson

KVÅ-ansvarig

070-292 93 42


Paul Stråby

Styrelseledamot

070-780 21 62


Joffen Kleiven

IT & sociala medier

073-545 75 50


Vår butik