Hanna Tuvesson

Ordförande

072-567 33 07


Jenny Karlsson

Vice ordförande

070-235 27 28


Britt-Marie Lindgren

Jenny Molin

Sekreterare

072-200 33 98


Johanna Salberg

Styrelseledamot

070-811 51 87


Katrine Thelander

Styrelseledamot


Andreas Lann

Styrelseledamot

076-246 73 80


Andreas Glantz

Styrelseledamot

070-864 88 44


Joffen Kleiven

IT & sociala medier

073-545 75 50


Vår butik