LUNCHA MED PRF

När: 23 september 2021 kl. 12.00-13.00
Var: Online

Hur kan specialistsjuksköterskors kompetens bättre värderas och användas inom vården?
Ta med dig lunchen och delta i diskussion tillsammans med kollegor över hela Sverige. Ingen anmälan behövs.

Sebastian Gabrielsson, Johanna Salberg och Josefine Bäckström deltar och berättar om en ny studie – ”Zoombies wanted”! En analys av platsannonser för psykiatrisjuksköterskor i Sverige.

Använd zoom-länk för deltagande.
För frågor etc. kontakta Hanna Tuvesson; hanna.tuvesson@psykriks.se